Lesní Škola Malých Stromů

U nás v lesní škole jsme spolu pro poznávání, radost, hru, les a kamarádství

Jsme komunitní, svobodná, lesní a hravá škola Malých Stromů pro děti 1. a 2. stupně ZŠ na domácím vzdělávání.

Komunitní - tvoří ji myšlenky, práce, fantazie a nápady dětí, průvodců a rodin.

Svobodná - respektuje sebeřízené vzdělávání dětí a jejich jedinečné osobnosti.

Lesní - poskytuje celodenní pobyt a vzdělávání v přírodě. Jsme přesvědčeni, že příroda je nejpodnětnější a nejharmoničtější prostředí pro rozvoj dětí. Záleží nám na udržitelném rozvoji Země. Obklopeni přírodou k takovému postoji přirozeně tíhneme.

Hravá - čerpáme z intuitivní pedagogiky, která nás vede k vlastnímu svébytnému prožitku skrze svobodnou hru. Nabízíme dětem spoustu prostoru pro volnou hru s kamarády v podnětném prostředí, protože hra je zásadní pro zdravý rozvoj dětí a dnešní děti jí mají málo.

Vzdělávání - spolu s rodiči se podílíme na rozvoji a vzdělávání dětí. Svou roli vidíme zejména v rozvoji komunikačních a sociálních dovedností a poskytnutí prostoru pro hru dětí. V učebních blocích napříč vyučovacími předměty se zabýváme tématy, které spolu s dětmi vybíráme. Podnikáme spoustu výletů do hor, divadel a kulturních zařízení. Spolupracujeme se znalci přírody a kultury.

Bezpečné prostředí - Konfliktní situace umíme řešit laskavě a empaticky. Využíváme řešící kruhy, kde si citlivě a otevřeně říkáme, co nám vadí, jaké jsou naše potřeby, kde jsou naše hranice, jak uchopit konfliktní situace..